↓ k navigaci

Novinky (2020 - 2021)

Jarní turnaje mládeže - krajský pohár 2021 22. června 2021

Vítězové jarních krajských turnajů mládeže - držitelé krajského poháru 2021:

Junioři: VK Benátky nad Jizerou - kompletní výsledky.
Juniorky: TJ Spartak Hořovice - kompletní výsledky.
Kadeti: Volejballový klub Příbram - kompletní výsledky.
Kadetky: T.J. Sokol Brandýs nad Labem - kompletní výsledky.
Starší žáci: Kladno volejbal cz - kompletní výsledky.
Starší žákyně: Vavřinec Kladno - kompletní výsledky.
Mladší žáci: Kladno volejbal cz - kompletní výsledky.
Mladší žákyně: TJ EMĚ Mělník - kompletní výsledky.

Vítězové obdrželi pohár, první 3 družstva medaile a účastníci turnajů o 1. místo diplomy.

Přihlášky do KP 2021-2022 30. května 2021

Přihlášky do krajského přeboru 2021–2022 dospělých i mládeže se podávají elektronicky přes VIS (volejbalový informační systém). Návod pro podání přihlášky, Rozpis KP dospělých a Rozpis KP mládeže naleznete na těchto internetových stránkách v sekci Krajský přebor 2021–22, Rozpisy a přihlášky.

Vedoucím družstev již byly uvedené dokumenty rozeslány e-mailem.

Konečný termín pro přihlášení je 13.6.2021.

Aktuální stav přihlášek: přihlášená družstva dospělých, přihlášená družstva mládeže.

Jarní krajské turnaje mládeže - rozlosování 26. května 2021

Rozlosování jarních krajských turnajů mládeže najdete pod záložkou Jarní turnaje mládeže - rozlosování.

Finálová část KP II. třídy mužů a žen - rozlosování 25. května 2021

Rozlosování finálové části KP II. třídy:

Jarní krajské turnaje mládeže - pořadatelé a rozdělení družstev do skupin 20. května 2021

Ve dnech 5.6. až 20.6 2021 se uskuteční jarní krajské turnaje mládeže:
V pěti kategoriích je soutěž dvoukolová, v 1. kole jsou družstva rozdělena do územních skupin. Na základě pořadí pak družstva postupují do 2. kola do skupin o konečné umístění.
Ve zbývajících 3 kategoriích při nižším počtu účastníků se uskuteční 1 turnaj.

Termíny:
junioři 13.6.
kadeti 5.6. a 19.6.
starší žáci 6.6.
mladší žáci 5.6.
juniorky 6.6. a 20.6.
kadetky 5.6. a 19.6.
starší žákyně 6.6. a 20.6.
mladší žákyně 5.6. a 19.6.

Pořadatele jednotlivých turnajů a rozdělení družstev do skupin.

Pro 2. kolo budou pořadatelé určeni na základě výsledků 1. kola.
Všechna utkání se hrají na 2 vítězné sety. Turnaje začínají v 10 hodin.

Finálová část KP II. třídy mužů a žen - pořadatelé a rozdělení družstev do skupin 20. května 2021

Ve dnech 5.6. a 12.6.2021 proběhne finálová část KP II. třídy mužů a žen.

Pořadatele jednotlivých turnajů a rozdělení družstev do skupin.

Při 6 účastnících budou družstva rozdělena do dvou tříčlenných skupin A a B, ve kterých se hraje systémem každý s každým. Poté budou následovat utkání o umístění (první s prvním, druhý s druhým a třetí se třetím). 9 utkání na každém turnaji.
Při 4 nebo 5 účastnících se hraje systémem každý s každým.
Všechna utkání se hrají na 2 vítězné sety.

KP v minivolejbalu - vratka startovného, míče 17. dubna 2021

Vzhledem k tomu, že se neuskutečnil krajský přebor v minivolejbalu, bude na základě Rozpisu KP v minivolejbalu a rozhodnutí výboru KVS oddílům vráceno v nejbližších dnech na jejich účet startovné, které oddíly uhradily společně s přihláškou do KP v minivolejbalu 2020-2021.

Oddíly rovněž v příštím období obdrží míče pro družstva minivolejbalu tak, jak bylo avizováno koncem loňského roku (míče Gala - pro modrý volejbal BV5581S, pro červený a žlutý volejbal odlehčený BV5651S).

Vklad do soutěží krajského přeboru (licenční poplatek družstva) 17. dubna 2021

Výbor KVS rozhodl, že vklad do soutěží krajského přeboru 2020-21 bude převeden na úhradu vkladu do krajského přeboru 2021-22. Oddíly uhradí pouze případný rozdíl v jeho výši.

Soutěže KP dospělých 17. dubna 2021

Výbor KVS v souvislosti s epidemickou situací a příslušným i opatřeními proti šíření nákazy koronavirem:

1) Ukončil soutěže KP I. třídy.
Žádné družstvo nesestupuje a vzhledem k rozhodnutí správní rady ČVS o republikových soutěžích také nikdo nepostupuje.

2) Ruší 2. polovinu soutěží KP II. třídy.
V případě, že epidemická situace a příslušná opatření to umožní, budou se konat turnaje finálové části KP II. třídy, a to v plánovaných termínech 29.5. a 5.6., případně v náhradním termínu 12.6.2021. Účast v těchto turnajích je dobrovolná a z neúčasti neplyne žádná finanční sankce.
Družstva budou do jednotlivých skupin rozdělena na základě pořadí po 1. polovině základní části (tj. po 5 podzimních kolech) tak, jak je uvedeno v Rozpise soutěže.
Odložená utkání z prvních pěti kol podzimní části je možné sehrát, pokud to epidemická opatření umožní, a to nejpozději do neděle 16.5.2021. Utkání je třeba sehrát řádně za účasti delegovaného rozhodčího, termín je nutné alespoň 3 dny předem zaznamenat do VIS. Změna termínu je bez poplatku.
Utkání nesehraná do 16.5.2021 se do tabulky nepočítají, družstva nezískají žádný bod, a to i v případě, že epidemická opatření neumožní tato utkání sehrát.
Pořadatelům turnajů finálové části uhradí KVS náklady na rozhodčí ve výši dle Rozpisu soutěže. Dejte vědět, pokud budete mít zájem o pořádání turnaje.
Vítězové finálové části (turnaje o 1. až 6. místo) mají právo postoupit do KP I. třídy pro příští soutěžní období..

Valná hromada KVS, valné hromady OVS 22. prosince 2020

Valná hromada Středočeského krajského volejbalového svazu (KVS) se uskuteční ve středu 24. března 2021 od 17:30 v Praze. Na valné hromadě bude volen na další čtyřleté období výbor KVS, kontrolní a revizní komise KVS a delegáti na valnou hromadu ČVS.

Valné hromadě KVS předcházejí valné hromady okresních volejbalových svazů (OVS), které se mají uskutečnit v únoru 2021. Na valné hromadě OVS je volen nový výbor OVS, který pak zvolí delegáty na valnou hromadu KVS a také případně navrhne kandidáty do nového výboru KVS.

[Zobrazit vše]