↓ k navigaci

Krajský přebor v minivolejbale (2023 - 2024)

Středočeský krajský volejbalový svaz (KVS) v soutěžním období 2023-2024 opět organizuje krajský přebor v minivolejbale.

Krajský přebor je vypsán ve třech kategoriích - modrý minivolejbal trojic pro chlapce a dívky narozené 1.7.2011 a mladší, červený minivolejbal dvojic pro chlapce a dívky narozené 1.7.2013 a mladší a žlutý minivolejbal dvojic pro chlapce a dívky narozené 1.7.2015 a mladší.

Organizace

V každé kategorii se uskuteční 3 regionální kola a 1 finálové kolo.

Termíny regionálních kol

17.11.2023 (pátek - svátek), 17.12.2023, 7.4.2023 (neděle)

Termín finálového kola

8.5.2024 (středa - svátek)

Podmínka účasti

Každý hráč a hráčka musí být registrován v ČVS a musí mít uhrazen členský příspěvek ČVS ve výši 200 Kč. Platí se přes VIS (volejbalový informační systém).

Startovné

Oddíl uhradí za každé minivolejbalové družstvo startovné (vklad do soutěže). Pořadateli jednotlivých turnajů již startovné za hráče neplatí.

Úhrada nákladů pořadatele

KVS uhradí pořadateli základní odměnu ve výši 7000 Kč za každou pořádanou kategorii. Kromě této odměny obdrží pořadatel od KVS odměnu (150 Kč za družstvo v modrém a 100 Kč za družstvo v červeném a žlutém volejbale) podle počtu přidělených družstev k turnaji.

Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu:

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2023 – 2024 - "modrý, červený a žlutý volejbal" chlapců, dívek a smíšených družstev

 

Koordinátorem soutěže za KVS je pan Petr Šotola (e-mail: predseda@skvolejbalkolin.cz, tel. 602 363 235).

Zájemci o účast vyplňte přihlášku do 16.10.2023 (jednu za celý oddíl):

Odkaz na přihlášku
 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o účast je každý oddíl je povinen za každá 4 přihlášená družstva (součet ve všech třech vypsaných kategoriích) uspořádat na vyzvání řídící komise jeden regionální turnaj v jedné kategorii. Nezapomeňte proto v přihlášce uvést termíny, kdy můžete turnaje uspořádat a v jakých kategoriích. V případě nedostatku pořadatelů může být oddílům, které uvedenou podmínku pořádání nesplní, počet jejich družstev omezen.

 

Upravená pravidla minivolejbalu jsou v přiložených dokumentech: