↓ k navigaci

Krajský přebor v minivolejbale (2015 - 2016)


Středočeský krajský volejbalový svaz (KVS) v soutěžním období 2015-2016 opět organizuje krajský přebor v minivolejbale, který je finančně podpořen dotací z rozpočtu Středočeského KVS.

Krajský přebor je vypsán ve třech kategoriích - modrý minivolejbal trojic pro chlapce a dívky narozené 1.7.2003 a mladší, červený minivolejbal dvojic pro chlapce a dívky narozené 1.7.2005 a mladší a žlutý minivolejbal dvojic pro chlapce a dívky narozené 1.7.2007 a mladší.

Organizace:

V každé kategorii se uskuteční 3 regionální kola a 1 finálové kolo. Počet pořadatelů (turnajů) v každém regionálním kole bude určen podle počtu přihlášených družstev. Finálové kolo bude pořádat pro celý kraj jeden vybraný pořadatel a právo zúčastnit se finálového kola bude mít v dané kategorii alespoň jedno družstvo z každého přihlášeného sportovního oddílu či klubu.

Termíny regionálních kol:

17.11. (úterý – svátek), 20.12.2015, 20.3.2016

Termín finálového kola:

8.5.2016

Finanční dotace:

Pro každého pořadatele regionálního turnaje v každé kategorii je připravena finanční dotace ve výši 2000 Kč, která je doplněna startovným od účastníků, dotaci obdrží i pořadatel finálového turnaje.

Rovněž je připravena finanční odměna pro oddíly zapojené do soutěže. Její výše závisí na počtu přihlášených sportovních oddílů, klubů apod. a výplata je vázána na splnění určitých podmínek, mj. je vázána na pravidelné trénování a účast alespoň tří minivolejbalových družstev v modrém, resp. červeném volejbale na uvedených turnajích

Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu:

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 – 2016 - "modrý, červený a žlutý volejbal" chlapců, dívek a smíšených družstev

 

Koordinátorem minivolejbalu za KVS je pan Lukáš Blažek (e-mail: mladez@skvolejbalkolin.cz, tel. 723 798 105).

Zájemci o účast zašlete vyplněnou přihlášku do 16.10.2015 na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.
Nezapomeňte uvést počet družstev (alespoň orientačně), které se za Váš oddíl či klub turnajů zúčastní.

Přihláška do krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2015 – 2016

Vzhledem k loňskému nedostatku pořadatelů a zvýšenému zájmu o účast je každý oddíl je povinen za každá 4 přihlášená družstva (součet ve všech třech vypsaných kategoriích) uspořádat na vyzvání řídící komise jeden regionální turnaj v jedné kategorii. Nezapomeňte proto v přihlášce uvést termíny, kdy můžete turnaje uspořádat a v jakých kategoriích. V případě nedostatku pořadatelů může být oddílům, které uvedenou podmínku pořádání nesplní, počet jejich družstev omezen.

 

Upravená pravidla minivolejbalu jsou v přiložených dokumentech: