↓ k navigaci

Ustanovení pro soutěže mládeže

Všechny turnaje a utkání mládeže začínají v 10.00 hodin, v turnajích hraných na 2 vítězné sety zahajujte další zápasy plynule, bezprostředně po skončení předchozího utkání. U turnajů a dvojzápasů hraných na 3 vítězné sety má každé družstvo nárok na 30 minutovou přestávku po skončení svého předchozího utkání.

Dodržujte stanovené herní termíny. Pokud by mělo dojít ke zcela mimořádné změně termínu, postupujte dle čl. 4 "Rozpisu krajského přeboru mládeže ve volejbale pro sezónu 2007-2008".
V případě, že STK nebude o změně informována předem, nebudou výsledky utkání uznány.

Turnaje a dvojzápasy zimní části soutěží se uskuteční v halách či tělocvičnách. Družstva, která v přihlášce neuvedla adresu haly či tělocvičny, ji zašlou do 9. října 2007 vedoucí soutěží mládeže, aby mohla být uvedena v rozlosování zimní části. Pokud tak neučiní, zašlou pak adresu nejméně 14 dnů před termínem turnaje či dvojzápasu soupeřům, delegovaným rozhodčím, předsedovi komise rozhodčích a vedoucí soutěží mládeže.
Případné požadavky týkající se pořádání turnajů zimní části v kategorii starších žákyň zašlete rovněž do 9. října vedoucí soutěží mládeže.

Dodržujte ustanovení o urychleném odeslání zápisů hned první pracovní den po konání turnaje buď doporučeným dopisem na adresu vedoucí soutěží mládeže nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu stc-vol@seznam.cz (viz. čl. 17 Rozpisu a Pokyny pro elektronické zasílání zápisů o utkání v Doplňku Rozpisu).

Vedoucí soutěží mládeže je paní Pavlína Zoulová, J. Franka 1636, 256 01  Benešov
TZ: 317 725 750, TB: 317 725 354, TM: 737 797 200,
e-mail: pavlina.zoulova@quo-reklama.cz

Nahlaste včas ještě týž den po turnaji či utkáních dle čl. 17 "Rozpisu krajského přeboru mládeže ve volejbale pro sezónu 2007-2008" výsledky pomocí SMS na telefonní číslo 724 234 234 ve tvaru SOUTĚŽ ZÁPAS VÝSLEDEK MÍČE nebo organizační pracovníci družstev zadejte výsledky přímo do VIS (volejbalový informační systém). Podrobnosti jsou uvedeny v Doplňku Rozpisu. Výsledky budou po jeho nahlášení zveřejněny na internetových adresách www.cvf.cz a stc.cvf.cz.