↓ k navigaci

Doplněk Rozpisu krajského přeboru mládeže (2005-2006)


1. Individuální licenční poplatky (upřesnění čl. 10 Rozpisu)

 1. Individuální licenční poplatky (dále ILP) zaplatí:
  - hráči a hráčky startující v mistrovských soutěžích
  - trenéři uvádění v zápise o utkání, prokazující se trenérským průkazem
  - rozhodčí delegovaní k jednotlivým utkáním
  Každý účastník, ať už je současně hráč, trenér nebo rozhodčí, zaplatí ILP pouze jednou.
   
 2. Výše ILP se řídí věkem :
  - muži nar. 31.12.1985 a starší zaplatí ILP ve výši 200,- Kč,
  - ženy nar. 31.12.1986 a starší zaplatí ILP ve výši 200,- Kč,
  - junioři a kadeti nar. 1.1.1986 až 31.12.1989 ve výši 100,- Kč,
  - juniorky a kadetky nar. 1.1.1987 až 31.8.1990 ve výši 100,- Kč,
  - žáci nar. 1.1.1990 a mladší ve výši 50,- Kč,
  - žákyně nar. 1.9.1990 a mladší ve výši 50,- Kč.
   
 3. ILP budou hrazeny zakoupením licenčních známek. Licenční známky budou vylepovány na zadní stranu průkazu čVS (registračního průkazu, trenérského průkazu, průkazu rozhodčího).
   
 4. Kontrola platby :
  - Rozhodčí budou při kontrole registračních průkazů před utkáním kontrolovat rovněž i vylepení licenční známky. Hráč (hráčka), který se neprokáže vylepenou licenční známkou, nemůže v utkání startovat. Rovněž tak trenér, který se bude prokazovat trenérským průkazem, nemůže být bez vylepené licenční známky uveden v zápise o utkání jako trenér. Případný start hráče (hráčky) v utkání bez vylepené licenční známky bude považován za start neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Hráč (hráčka) nebo trenér prokazuje zaplacení ILP tím průkazem, kde má licenční známku vylepenu (registrační průkaz, trenérský průkaz, průkaz rozhodčího).
  - Kontrolu vylepení známek u rozhodčích provádí komise rozhodčích.
   
 5. Licenční známky lze uhradit
  - příslušnou složenkou, která byla družstvům zaslána,
  - bankovním převodem na účet č. 162509061/0600,
  - hotově pověřenému pracovníkovi Středočeského krajského volejbalového svazu při jejich odběru.
  Při platbě je nutné uvést jako variabilní symbol identifikační číslo Středočeského kraje ve tvaru CZ 021.
   
 6. Kromě platby v hotovosti budou licenční známky vydány oddílu na základě předložení dokladu o zaplacení (originálu a kopie). Na originále vyznačí pověřený pracovník Středočeského krajského volejbalového svazu vnámky (parafou, razítkem) a vrátí oddílu. Kopii si ponechá k založení.
   
 7. Licenční známky budou vydávány v zasedací místnosti Pracoviště Sdružení krajských svazů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov (vedle ČSTV), vchod č. 21 v těchto termínech: 23.8., 24.8., 20.9. a 21.9.2005 vždy od 9 do 17 hodin (termíny jsou zvoleny tak, aby vyhovovaly začátkům jednotlivých soutěží).
   
 8. Při výměně registračního průkazu, při hostování nebo přestupu vylepí pracovník registrace ČVS po předložení stávajícího registračního průkazu opatřeného vylepenou licenční známkou na nový průkaz licenční známku bezplatně.
   
 9. Mimo výše uvedené termíny budou v průběhu soutěží vydávány licenční známky výjimečně v případě doplnění hráče (hráčky) na soupisku na základě individuální dohody s předsedou komise rozhodčích Středočeského krajského volejbalového svazu panem Jiřím Skružným (adresa a telefon viz adresář rozhodčích).

2. Změna bodování utkání

Hodnocení výsledků se provádí dle čl. 27 Soutěžního řádu. Vítězství se hodnotí dvěma body, porážka jedním bodem, kontumace žádným bodem.
O pořadí se rozhoduje postupně dle následujících kritérií:

 1. počet získaných bodů (čím vyšší, tím lepší)
 2. poměr míčů ze všech utkání (čím vyšší, tím lepší)
 3. poměr setů ze všech utkání (čím vyšší, tím lepší),
 4. výsledky vzájemných utkání
 5. los

Určení pořadí dle bodů d) a e) se provádí pouze, je-li nutné určit přesné pořadí pro postup či sestup.

3. Hlášení výsledků (upřesnění čl. 17 Rozpisu)

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 603 356 667 ve tvaru: SOUTĚŽ ZÁPAS VÝSLEDEK MÍČE

SOUTĚŽ je název soutěže ve tvaru :

STJRI - pro krajský přebor juniorů
STJKY - pro krajský přebor juniorek
STKTI - pro krajský přebor kadetů
STKKY - pro krajský přebor kadetek
STZCI - pro krajský přebor žáků
STZKY - pro krajský přebor starších žákyň
STMZKY - pro krajský přebor mladších žákyň

Název soutěže pro zimní a jarní část soutěží mladších a starších žákyň (dojde k rozdělení do výkonnostních skupin) bude upřesněn před jejich zahájením.

ZÁPAS je pořadové číslo utkání dle rozlosování.

VÝSLEDEK je poměr setů, kde vzájemně oddělené dvojtečkou jsou na prvním místě sety družstva uvedeného v rozlosování jako prvního (v případě dvojzápasů domácího) a na druhém místě družstva uvedeného v rozlosování jako druhého.

MÍČE je v závorce uvedený zkrácený zápis získaných míčů (viz příklady SMS hlášení). (Vzhledem ke změně pro určení pořadí, kdy při rovnosti bodů rozhoduje poměr míčů, uvádějte v hlášení i počet získaných míčů.)

Na jednu SMS zprávu je možné nahlásit pouze jeden výsledek.

Příklady SMS hlášení :

STJKY 5 3:1 (25,-17,21,22)   Utkání krajského přeboru juniorek Tuchlovice - Rakovník odehrané s výsledkem 3:1 a výsledkem setů 27:25, 17:25, 25:21,25:22
STZKY 90 1:2 (-26,19,-9) Utkání krajského přeboru starších žákyň Roztoky - Komárov odehrané s výsledkem 1:2 a výsledkem setů 26:28, 25:19, 9:15.
 

Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetové adrese stc.cvf.cz.
 
V případě turnajů je možné výsledky nahlásit mailem na adresu stc-vol@seznam.cz

4. Doplnění čl. 11 Rozpisu

Čl. 11. Podmínky účasti a postihy se doplňuje o povinnost pořadatele takto:
 

Pořadatel utkání nebo turnaje je povinen (kromě povinností uvedených v soutěžním řádu ČVS, čl. 14, odst. 2) mít k dispozici v místě utkání sociální zařízení - WC, vodu na umytí. Neplnění této povinnosti bude trestáno pořádkovou pokutou ve výši 1000,- Kč.