↓ k navigaci

Doplněk Rozpisu krajského přeboru mládeže (2003-2004)


1. Individuální licenční poplatky (upřesnění čl. 10 Rozpisu)

 1. Individuální licenční poplatky (dále ILP) zaplatí:
  - hráči a hráčky startující v mistrovských soutěžích
  - trenéři uvádění v zápise o utkání, prokazující se trenérským průkazem
  - rozhodčí delegovaní k jednotlivým utkáním
  Každý účastník, ať už je současně hráč, trenér nebo rozhodčí, zaplatí ILP pouze jednou.
   
 2. Výše ILP se řídí věkem :
  - dospělí nar. 31.12.1983 a starší zaplatí ILP ve výši 200,- Kč,
  - mládež (J a K) nar. 1.1.1984 až 31.12.1987 ve výši 100,- Kč,
  - žactvo nar. 1.1.1988 a mladší ve výši 50,- Kč.
   
 3. ILP budou hrazeny zakoupením licenčních známek. Licenční známky budou vylepovány na zadní stranu průkazu čVS (registračního průkazu, trenérského průkazu, průkazu rozhodčího).
   
 4. Kontrola platby :
  - Rozhodčí budou při kontrole registračních průkazů před utkáním kontrolovat rovněž i vylepení licenční známky. Hráč (hráčka), který se neprokáže vylepenou licenční známkou, nemůže v utkání startovat. Rovněž tak trenér, který se bude prokazovat trenérským průkazem, nemůže být bez vylepené licenční známky uveden v zápise o utkání jako trenér. Případný start hráče (hráčky) v utkání bez vylepené licenční známky bude považován za start neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Hráč (hráčka) nebo trenér prokazuje zaplacení ILP tím průkazem, kde má licenční známku vylepenu (registrační průkaz, trenérský průkaz, průkaz rozhodčího).
  - Kontrolu vylepení známek u rozhodčích provádí komise rozhodčích.
   
 5. Licenční známky lze uhradit
  - příslušnou složenkou,
  - bankovním převodem na účet č. 162509061/0600,
  - hotově pověřenému pracovníkovi Středočeského krajského volejbalového svazu.
  Při platbě je nutné uvést jako variabilní symbol desetimístné číslo ve tvaru 0000000021 (identifikace Středočeského kraje). Složenky pro zaplacení ILP jsou přiloženy.
   
 6. Kromě platby v hotovosti budou licenční známky vydány oddílu na základě předložení dokladu o zaplacení (originálu a kopie). Na originále vyznačí pověřený pracovník Středočeského krajského volejbalového svazu vydání licenční známky (parafou, razítkem) a vrátí oddílu. Kopii si ponechá k založení.
   
 7. Licenční známky budou vydávány v zasedací místnosti Pracoviště Sdružení krajských svazů, Atletická 100/2, Praha 6 - Strahov (vedle ČSTV), vchod č. 21 v těchto termínech: 13.8., 14.8., 20.8., 21.8., 3.9., 4.9., 1.10. a 2.10.2003 vždy od 12 do 18 hodin (termíny jsou zvoleny tak, aby vyhovovaly začátkům jednotlivých soutěží).
   
 8. Při výměně registračního průkazu, při hostování nebo přestupu vylepí pracovník registrace čVS po předložení stávajícího registračního průkazu opatřeného vylepenou licenční známkou na nový průkaz licenční známku bezplatně.
   
 9. Mimo výše uvedené termíny budou v průběhu soutěží vydávány licenční známky výjimečně v případě doplnění hráče (hráčky) na soupisku na základě individuální dohody s hospodářem Středočeského krajského volejbalového svazu paní Vlastou Ciskovou (adresa viz adresář trenérů).

2. Změna bodování utkání

Předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu schválilo na svém zasedání změnu bodování výsledků utkání takto :

 1. v utkáních hraných na 3 vítězné sety
  3 body = vítězství 3:0 a 3:1
  2 body = vítězství 3:2
  1 bod = porážka 2:3
  0 bodů = porážka 0:3 a 1:3
  -1 bod = kontumace
 2. v utkáních hraných na 2 vítězné sety
  3 body = vítězství 2:0
  2 body = vítězství 2:1
  1 bod = porážka 1:2
  0 bodů = porážka 0:2
  -1 bod = kontumace

3. Hlášení výsledků (upřesnění čl. 17 Rozpisu)

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 603 356 667 ve tvaru: SOUTĚŽ ZÁPAS VÝSLEDEK

SOUTĚŽ je název soutěže ve tvaru :

STJRI - pro krajský přebor juniorů
STJKY - pro krajský přebor juniorek
STKTI - pro krajský přebor kadetů
STKKY - pro krajský přebor kadetek
STZCI - pro krajský přebor žáků
STZKY - pro krajský přebor starších žákyň
STMZKY - pro krajský přebor mladších žákyň

Název soutěže pro zimní a jarní část soutěží mladších a starších žákyň (dojde k rozdělení do výkonnostních skupin) bude upřesněn před jejich zahájením.

ZÁPAS je pořadové číslo utkání dle rozlosování.

VÝSLEDEK je poměr setů, kde vzájemně oddělené dvojtečkou jsou na prvním místě sety družstva uvedeného v rozlosování jako prvního (v případě dvojzápasů domácího) a na druhém místě družstva uvedeného v rozlosování jako druhého.

Na jednu SMS zprávu je možné nahlásit pouze jeden výsledek.

Příklady SMS hlášení :

STJKY 4 3:1 utkání krajského přeboru juniorek Mělník - Rakovník
odehrané s výsledkem 3:1
STZKY 32 1:2      utkání krajského přeboru starších žákyň Roztoky – Kolín
odehrané s výsledkem 1:2
 

Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetové adrese stc.cvf.cz.