↓ k navigaci

Novinky (2009 - 2010)

Rozdělení družstev do skupin 1. července 2010

Rozdělení družstev dospělých do jednotlivých skupin je uvedeno v části Krajský přebor 2010-11, přihlášená družstva.

Přihlášky do KP 2010–2011 5. června 2010

Vedoucím družstev byly rozeslány e-mailem rozpisy a formuláře přihlášek do příštího ročníku krajského přeboru dospělých a mládeže. Termín pro doručení vyplněné přihlášky je 22. červen 2010, a to e-mailem i písemně. Formulář přihlášky je rovněž možno získat na těchto internetových stránkách v sekci "Krajský přebor 2010–11, Rozpisy a přihlášky".

Odměny družstvům mládeže 27. května 2010

Výbor Středočeského KVS na základě konečných výsledků mládežnických soutěží schválil zaslání odměn oddílům, jejichž družstva mládeže se umístila na 1. a 2. místě krajského přeboru (kromě kategorie mladších žákyň) tak, jak je uvedeno v Rozpise soutěží mládeže.

Dotace pro družstva mládeže 27. května 2010

Výbor Středočeského KVS rozhodl poskytnout oddílům dotaci ve výši 1000 Kč za každé družstvo mládeže, které řádně a bez kontumací dokončilo krajský přebor 2009-2010.

KP mladších žákyň 27. května 2010

Vítězem krajského přeboru mladších žákyň a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ Kaučuk Kralupy. Blahopřejeme !!!

KP kadetek 27. května 2010

Vítězem krajského přeboru kadetek a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ Kaučuk Kralupy, které si zajistilo postup do 1. ligy kadetek 2010-2011. Blahopřejeme !!!

KP I. třídy mužů - sestupy 13. května 2010

Protože přeborník Středočeského kraje (TJ Kaučuk Kralupy) neuspěl v kvalifikaci o postup do 2. ligy mužů a z 2. ligy sestupuje jedno středočeské družstvo, sestupují do krajského přeboru II. třídy mužů pro příští soutěžní ročník z krajského přeboru I. třídy tři družstva – VSC Čelákovice, TJ EMĚ Mělník a TJ Slavoj Český Brod.

KP I. třídy žen - sestupy 13. května 2010

Protože přeborník Středočeského kraje (VK Rakovník) neuspěl v kvalifikaci o postup do 2. ligy žen a z 2. ligy nesestupuje ani jedno středočeské družstvo, sestupují do krajského přeboru II. třídy žen pro příští soutěžní ročník z krajského přeboru I. třídy dvě družstva – TJ Kaučuk Kralupy A a VK Tuchlovice.

KP II. třída žen, skupina B 13. května 2010

Družstvo TJ Lokomotiva Zdice B se odhlásilo ze soutěže. Všechna utkání jarní části se kontumují ve prospěch soupeřů. TJ Lokomotiva Zdice uhradí pokutu ve výši 3000 Kč.

KP juniorek 13. května 2010

Vítězem krajského přeboru juniorek a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ EMĚ Mělník, které si zajistilo postup do 1. ligy juniorek 2010-2011. Blahopřejeme !!!

KP I. třídy mužů 13. května 2010

Vítězem krajského přeboru I. třídy mužů a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ Kaučuk Kralupy. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo postoupilo do kvalifikace o postup do 2. ligy.

KP I. třídy žen 13. května 2010

Vítězem krajského přeboru I. třídy žen a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VK Rakovník. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo postoupilo do kvalifikace o postup do 2. ligy.

KP žáků 13. května 2010

Vítězem krajského přeboru žáků a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VO VAVEX Příbram A. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo postoupilo na Přebor ČR.

KP starších žákyň 13. května 2010

Vítězem krajského přeboru starších žákyň a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ Kaučuk Kralupy. Blahopřejeme !!! Do 1. části Přeboru ČR žákyň postoupila první dvě družstva soutěže, TJ Kaučuk Kralupy a VK Benešovská 1. volejbalová A.

Výzva k odstoupení předsedy ČVS 25. března 2010

Výbor Středočeského krajského volejbalového svazu se připojuje k výzvě k odstoupení předsedy ČVS.
Přesto, že konference ČVS dala ve svém usnesení jasný úkol výboru ČVS k dovolení čtyř zástupců ze Středočeského volejbalového svazu, doposud k tomu nedošlo. Dle stanov ČVS má každý člen, tj. i zástupci Středočeského volejbalového svazu právo podílet se na činnosti ve Výboru ČVS, což nebylo Středočechům doposud umožněno a naopak je tato situace neodůvodnitelně oddalována jak správní radou ČVS, tak samým předsedou. Předseda ČVS přes závazná usnesení tuto situaci řeší liknavě. Z tohoto důvodu se jednoznačně připojujeme k výzvě PVS "Výzva k odstoupení předsedy ČVS".

Školení trenérů III. třídy 18. března 2010

Pražský volejbalový svaz připravil spolu se Středočeským KVS "Školení trenérů volejbalu III. třídy" pro zájemce o získání základní kvalifikace trenéra volejbalu. Úspěšní absolventi školící akce mají právo získat průkaz trenéra volejbalu ČVS III. třídy. Přednášky a praktické lekce se skuteční ve 2. částech (víkendech). Program obou částí včetně přehledu lektorů je v příloze.

Přílohy: Program školení, Přihláška

KP juniorek 11. března 2010

Pořadateli turnajů 2. části KP juniorek jsou 11. dubna VK Kladno a 18. dubna TJ EMĚ Mělník.

KP juniorů 11. března 2010

Družstvo juniorů VK Kladno má právo startovat v kvalifikaci o postup do 1. ligy juniorů, která se uskuteční 26.-28.3.2010. Pracovní propozice a přihláška byla družstvu odeslána e-mailem.

KP kadetů 11. března 2010

Přeborníkem Středočeského kraje kadetů se stalo družstvo VO Příbram. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo postupuje do kvalifikace o postup do extraligy kadetů, která se uskuteční 17.-18.4.2010.

Školení trenérů 3. třídy 17. února 2010

Pražský a Středočeský krajský volejbalový svaz připravují společné školení trenérů 3. třídy. Školení se uskuteční ve dvou víkendových částech: 1. část 26.-28.3., 2. část 30.4. - 2.5.2010.
Přednášet budou zkušení lektoři, pedagogové FTVS UK a trenéři ligových družstev. Cena školení bude ještě upřesněna, ale podíl účastníka na části nákladů školení by neměl přesáhnout 2 tis. Kč.
Předběžné přihlášky na školení trenérů 3. třídy můžete zasílat již nyní buď na Petra Voseckého - vedoucího školení PVS (tel. 261 222 619 anebo 774 261 261, e-mail: vosecky@volejbal.cz), nebo na místopředsedu Středočeského KVS Jindřicha Licka (tel: 739 549 123, e-mil: jindrich.licek@volleyball.cz). Program s uvedením přednášejících lektorů, přihláška na školení a další informace budou zveřejněny na našich webových stránkách do konce února t.r. a zaslány všem zájemcům.

Konference KVS a nový výbor KVS 25. října 2009

Dne 21.10.2009 se uskutečnila VII. Středočeská krajská volejbalová konference ČVS. Z 22 delegátů s hlasem rozhodujícím bylo na konferenci přítomno 21 delegátů. Konference zvolila výbor Středočeského KVS ve složení : Jaroslav Huk, Jindřich Licek, Jiří Sloup, Jarmila Sluková, Gabriela Stará, Jan Večeřa, Jan Prokop, Pavlína Zoulová. Dále konference zvolila kontrolní a revizní komisi Středočeského KVS ve složení : František Hrubý, Vladimír Nastoupil, Ivana Veličková. Jako kandidáti do výboru ČVS za Středočeský KVS byli zvoleni: Jindřich Licek, Václav Velát, Jiří Sloup, Jarmila Sluková. Na prvním zasedání nového výboru byl předsedou Středočeského KVS zvolen Jiří Sloup. Předsedou kontrolní a revizní komise Středočeského KVS byl zvolen Vladimír Nastoupil.

KP starších žákyň - finálová skupina 9. října 2009

Do finálové skupiny zimní části postoupila družstva TJ Kaučuk Kralupy, VK Benešovská 1. volejbalová A, TJ Baník Příbram, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, TJ Agro Kolín a VK Benešovská 1. volejbalová B. Pořadateli turnajů jsou : 22.11. Auto Škoda Mladá Boleslav (volno Benešovská A), 6.12. Kaučuk Kralupy (volno Mladá Boleslav), 17.1. Agro Kolín (volno Příbram), 7.2. VK Benešovská B (volno Kralupy), 7.3. VK Benešovská A (volno Kolín), 14.3. Baník Příbram (volno Benešovská B). Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 10 utkání. Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje a první 2 družstva postoupí do 1. části přeboru ČR.

KP starších žákyň - 2. výkonnostní skupina 9. října 2009

Ve 2. výkonnostní skupině zimní části budou hrát družstva TJ Sokol Komárov, TJ Sokol Dobřichovice, VK Kladno, VK Rakovník a Sokol Roztoky. Pořadateli turnajů jsou : 21.11. (sobota) VK Kladno (volno Komárov), 6.12. VK Rakovník (volno Dobřichovice), 17.1. Sokol Roztoky (volno Kladno), 7.3. Sokol Dobřichovice (volno Rakovník), 14.3. Sokol Komárov (volno Roztoky). Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 6 utkání.

Soupisky 26. srpna 2009

Upozorňujeme družstva KP II. třídy mužů a žen, že v sobotu 29.8.2009 začíná nový ročník soutěže. Do prvního utkání je nutné mít zaplacené licenční příspěvky a vytvořené soupisky. Podrobnosti naleznete mj. na těchto internetových stránkách v sekci "Rozpisy a dokumenty".

KP II. třída žen, skupina B 24. srpna 2009

Do krajského přeboru II. třídy žen skupina B bylo dodatečně se souhlasem všech zúčastněných družstev zařazeno družstvo TJ Sokol Dobřichovice C.

KP dospělých - soupisky 5. srpna 2009

Vedoucím družstev krajského přeboru dospělých byl zřízen přístup do VISu pro vytváření soupisek.

Rozlosování soutěží 1. srpna 2009

Vedoucím jednotlivých družstev mládeže a dospělých bylo mailem rozesláno rozlosování soutěží a další příslušné dokumenty.

Rozlosování soutěží dospělých 16. července 2009

Rozlosování krajského přeboru dospělých 2009-2010 je uvedeno na stránkách Středočeského krajského volejbalového svazu "stc.cvf.cz" v části soutěže.

Rozdělení družstev do skupin 11. července 2009

Rozdělení družstev dospělých do jednotlivých skupin je uvedeno v sekci Krajský přebor 2009-10, přihlášená družstva.

Kvalifikace o postup do KP II. třídy mužů 2009–2010 16. června 2009

Kvalifikace o postup do příštího ročníku krajského přeboru II. třídy mužů se nekoná. Z krajského přeboru II. třídy mužů 2008–2009 nesestupuje žádné družstvo. Právo účasti v příštím ročníku krajského přeboru II. třídy mají všechna přihlášená družstva, která splňují podmínky Rozpisu soutěže.

KP I. třídy mužů – sestupy 16. června 2009

Do krajského přeboru II. třídy mužů pro příští soutěžní ročník sestupuje z krajského přeboru I. třídy jedno družstvo – TJ Slavoj Český Brod.

KP I. třídy žen – sestupy 16. června 2009

Protože přeborník Středočeského kraje (TJ Baník Příbram) neuspěl v kvalifikaci o postup do 2. ligy žen a z 2. ligy nesestupuje ani jedno středočeské družstvo, do krajského přeboru II. třídy žen pro příští soutěžní ročník sestupují z krajského přeboru I. třídy dvě družstva – TJ Lokomotiva Zdice "A" a VK Kladno.

Přihlášky do KP 2009–2010 11. června 2009

Vedoucím družstev byly rozeslány e-mailem rozpisy a formuláře přihlášek do příštího ročníku krajského přeboru dospělých a mládeže. Termín pro doručení vyplněné přihlášky je 25. červen 2009, a to e-mailem i písemně. Formulář přihlášky je rovněž možno získat na těchto internetových stránkách v sekci "Krajský přebor 2009–10. Rozpisy a přihlášky".

KP kadetek 22. května 2009

Vítězem krajského přeboru kadetek a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ EMĚ Mělník. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo postupuje do 1. ligy kadetek 2009-2010.

Středočeská krajská volejbalová konference 5. května 2009

Sředočeská krajská volejbalová konference svolaná středočeskými OVS ČVS se koná dne 11.5.2009 od 18 hod. v aule ČSTV na Strahově, Zátopkova 100/2, Praha 6.

KP I. třídy žen 22. dubna 2009

Vítězem krajského přeboru I. třídy žen a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ Baník Příbram. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo si zajistilo účast v kvalifikaci o postup do 2. ligy, která se uskuteční 24.-26.4.2009.

KP I. třídy mužů 22. dubna 2009

Vítězem krajského přeboru I. třídy mužů a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VK Tuchlovice. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo si zajistilo účast v kvalifikaci o postup do 2. ligy, která se uskuteční 24.-26.4.2009.

KP žáků 22. dubna 2009

Vítězem krajského přeboru žáků a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VO VAVEX Příbram. Blahopřejeme !!! Vítězné družstvo postupuje na Přebor ČR, který se uskuteční 1.-3.5.2009.

KP starších žákyň 22. dubna 2009

Vítězem krajského přeboru starších žákyň a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo TJ Kaučuk Kralupy. Blahopřejeme !!! Do 1. části Přeboru ČR žákyň postoupila první dvě družstva soutěže, TJ Kaučuk Kralupy a TJ Baník Příbram.

KP juniorek 22. dubna 2009

Vítězem krajského přeboru juniorek a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VK DDM Rakovník, které si zajistilo postup do 1. ligy juniorek 2009-2010. Blahopřejeme !!!

Rozlosování jarní části soutěží starších a mladších žákyň 22. dubna 2009

Rozlosování jarní části soutěží mladších a starších žákyň bylo poštou zasláno vedoucím družstev a rozhodčím. Rovněž je uvedeno na těchto internetových stránkách v části soutěže.

KP II. třídy mužů - skupina A 22. dubna 2009

Družstvo mužů SK Jenštejn se odhlásilo ze soutěže. Všechna utkání SK Jenštejn se v jarní části soutěže kontumují ve prospěch soupeřů.

Krajský přebor juniorek 29. března 2009

Byla rozlosována 2. část krajského přeboru juniorek. Pořadateli turnajů jsou 5. dubna TJ EMĚ Mělník a 19. dubna VK Rakovník.

KP starších žákyň 2. listopadu 2008

1. turnaj 2. výkonnostní skupiny ve Zruči nad Sázavou se z důvodu obsazení sportovní haly v původním termínu v neděli 7.12.2008 uskuteční již v sobotu 6.12.2008.

KP I. třídy mužů 13. října 2008

STK schválila odložení utkání 2. kola č. 11 a 16 Kaučuk Kralupy – Sokol Benešov na NT dne 13.12.2008 z důvodu uzavření tělocvičny v Kralupech n. Vlt. (epidemie žloutenky).

KP mladších žákyň - 2. výkonnostní skupina 13. října 2008

Turnaje 2. výkonnostní skupiny se uskuteční 30.11.2008 v Mělníce, 18.1.2009 v Roztokách u Prahy a 29.3.2009 v Novém Strašecí. Účastníci : Sokol Roztoky, EMĚ Mělník A, EMĚ Mělník B, TJ Neratovice a Sokol Nové Strašecí. Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 10 utkání.

KP mladších žákyň - 1. výkonnostní skupina 13. října 2008

Turnaje 1. výkonnostní skupiny se uskuteční 30.11.2008 v Příbrami, 18.1.2009 v Komárově a 29.3.2009 v Benešově. Účastníci : Baník Příbram, Kaučuk Kralupy, VK Benešovská, Sokol Komárov a AŠ Mladá Boleslav. Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 10 utkání.

KP starších žákyň - 2. výkonnostní skupina 13. října 2008

Turnaje 2. výkonnostní skupiny se uskuteční 7.12.2008 ve Zruči nad Sázavou, 25.1.2009 v Mladé Boleslavi a 22.3.2009 v Rakovníku. Účastníci : VK DDM Rakovník, Jiskra Zruč n. Sáz., AŠ Mladá Boleslav, Sokol Roztoky a VK Kladno. Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 10 utkání.

KP starších žákyň - finálová skupina 13. října 2008

Pořadatelé a účastníci turnajů finálové skupiny (tučně je zobrazen pořadatel a v závorce jsou další 3 účastníci turnaje, zbývající dvě družstva budou mít volno):
1. kolo : 23.11.2008
VK Tuchlovice (Kaučuk Kralupy, VK Benešovská, Baník Příbram)
2. kolo :7.12.2008
VK Benešovská (Baník Příbram, Agro Kolín, VK Karbo Benátky n. Jiz.)
3. kolo : 25.1.2009
VK Karbo Benátky n. Jiz. (Agro Kolín, VK Tuchlovice, Kaučuk Kralupy)
4. kolo : 1.3.2009
Kaučuk Kralupy (VK Tuchlovice, VK Benešovská, Baník Příbram)
5. kolo : 8.3.2009
Baník Příbram (VK Benešovská, Agro Kolín, VK Karbo Benátky n. Jiz.)
6. kolo : 22.3.2009
Agro Kolín (VK Karbo Benátky n. Jiz., VK Tuchlovice, Kaučuk Kralupy).
Hraje se na 3 vítězné sety.
V každém turnaji uskuteční 5 utkání.

Soupisky družstev mladších žákyň 8. září 2008

Volejbalový informační systém (VIS) není dosud upraven pro soutěže mladšího žactva a podle posledních zpráv nebudou tyto úpravy hotovy do začátku středočeské soutěže mladších žákyň. Proto se budou soupisky pro kategorii mladších žákyň vytvářet ručně a bude je potvrzovat vedoucí soutěže paní Pavlína Zoulová. Komunikace bude probíhat mailem. Vedoucí družstev mladších žákyň obdrželi mailem postup pro vytváření a potvrzování soupisek.

Licenční poplatky 8. září 2008

Licenční poplatky je možno uhradit u p. Šťastné na Pracovišti Sdružení krajských svazů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov (vedle ČSTV), vchod č. 21 (v 1. patře, 1. dveře vlevo) a to v termínech 23.9. a 24.9.2008 od 10 do 18 hodin. Licenční poplatky je možno navíc uhradit na stejném místě v jakýkoliv všední den v pracovní době (obvykle od 7 do 15 hodin).

Rozlosování soutěží 13. srpna 2008

Vedoucím jednotlivých družstev mládeže a dospělých bylo mailem rozesláno rozlosování soutěží a další příslušné dokumenty.

Termíny pro úhradu licenčních poplatků 3. července 2008

Předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS stanovilo řádné termíny pro úhradu licenčních poplatků (hráči, rozhodčí, trenéři, funkcionáři) pro nový soutěžní ročník. Licenční poplatky bude možno uhradit v zasedací místnosti Pracoviště Sdružení krajských svazů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov (vedle ČSTV), vchod č. 21 v těchto termínech: 19.8., 20.8., 2.9., 3.9., 23.9. a 24.9.2008 vždy od 10 do 18 hodin.

Seminář rozhodčích 3. července 2008

Před novou sezónou se seminář rozhodčích Středočeského kraje uskuteční v neděli 24.8.2008 od 9:30 na adrese ul. Na Florenci, recepce B, Praha 1.

KP II. třídy 3. července 2008

V sekci "Přihlášená družstva" je uvedeno rozdělení družstev do skupin

Kvalifikace o KP II. třídy 20. června 2008

Do kvalifikace o postup do krajského přeboru II. třídy mužů se přihlásila pouze 3 družstva. Kvalifikace se tak ruší. Právo účasti v krajském přeboru II. třídy mužů 2008-2009 mají všechna přihlášená družstva : TJ Slavoj Český Brod, TJ Sokol Poříčany a SK Jenštejn

Kvalifikace o postup do KP II. třídy mužů 2008–2009 15. května 2008

Kvalifikace o postup do příštího ročníku krajského přeboru II. třídy mužů se uskuteční 21.6.2008 v Roztokách u Prahy. Kvalifikace je určena pro sestupující družstva z krajského přeboru II. třídy mužů 2007–2008, a dále pro okresní přeborníky (případně družstva nominovaná okresními volejbalovými svazy) – za každý okres maximálně dvě družstva.

KP II. třídy mužů – sestupy 15. května 2008

Z krajského přeboru II. třídy mužů budou na základě sestupů z vyšších soutěží sestupovat do kvalifikace o postup do KP II. třídy 2008–2009 3 družstva, tj. družstva umístěná na posledních 8. místech jednotlivých skupin.

KP I. třídy mužů – sestupy 15. května 2008

Protože zástupce Středočeského kraje (Sokol Slaný) nedokončil kvalifikaci o postup do 2. ligy mužů a žádné středočeské družstvo z 2. ligy nesestupuje, do krajského přeboru II. třídy mužů pro příští soutěžní ročník sestupují z krajského přeboru I. třídy dvě družstva – Jiskra Zruč n. Sáz. a Spartak Hořovice.

KP I. třídy mužů 15. května 2008

Přeborník Středočeského kraje družstvo Sokol Slaný nedokončilo kvalifikaci o postup do 2. ligy. Dle čl. 13 "Rozpisu Krajského přeboru dospělých ve volejbale pro sezónu 2007-2008" nebude družstvo přijato zpět do krajského přeboru I. třídy pro sezónu 2008-2009.

KP I. třídy žen – sestupy 15. května 2008

Protože přeborník Středočeského kraje (Baník Příbram) neuspěl v kvalifikaci o postup do 2. ligy žen a z 2. ligy sestupuje jedno středočeské družstvo (VK Kladno), do krajského přeboru II. třídy žen pro příští soutěžní ročník sestupují z krajského přeboru I. třídy tři družstva – TJ EMĚ Mělník, VK Tuchlovice a Sokol Slaný.

Krajské kolo Mistrovství ČR seniorek 15. května 2008

Vítězem krajského kola Mistrovství ČR seniorek se stalo družstvo Sokol Dobřichovice, které postupuje na Přebor ČR seniorek. Blahopřejeme !!! Druhé místo obsadilo družstvo VK Benešovská 1. volejbalová.

KP I. třídy žen 15. května 2008

Vítězem krajského přeboru I. třídy žen a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo Baník Příbram. Blahopřejeme !!!

KP I. třídy mužů 15. května 2008

Vítězem krajského přeboru I. třídy mužů a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo Sokol Slaný. Blahopřejeme !!!

KP juniorek 15. května 2008

Vítězem krajského přeboru juniorek a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo Kaučuk Kralupy n. Vlt. Blahopřejeme !!! Postup do 1. ligy juniorek 2008-2009 si zajistilo vítězné družstvo a druhá Jiskra Zruč n. Sáz.

KP juniorů 15. května 2008

Vítězem krajského přeboru juniorů a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo SKP Nymburk. Blahopřejeme !!! Postup do 1. ligy juniorů 2008-2009 si zajistilo vítězné družstvo, druhý VK Rakovník a třetí Volleyball.cz Kladno.

KP kadetů 15. května 2008

Přeborníkem Středočeského kraje kadetů se stalo družstvo Volleyball.cz Kladno. Blahopřejeme !!!

KP kadetek 15. května 2008

Vítězem krajského přeboru kadetek a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VK Kladno. Blahopřejeme !!! Postup do 1. ligy kadetek 2008-2009 si zajistilo vítězné družstvo a druhé VK Tuchlovice.

KP žáků 15. května 2008

Vítězem krajského přeboru žáků a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo VO Příbram A. Blahopřejeme !!!

KP II. třídy žen, skupina B 18. dubna 2008

Změna venkovního hřiště.
TJ Sokol Nové Strašecí bude hrát svá utkání na antukovém hřišti u Sportovní haly BIOS, Husova 1146, 271 01 Nové Strašecí.

Mistrovství ČR seniorek - krajské kolo 2. dubna 2008

Komise společenského významu Českého volejbalového svazu vyhlašuje 12. ročník mistrovství ČR seniorek. Propozice jsou uvedeny na internetových stránkách Českého volejbalového svazu v sekci: ostatní - seniorky.
Krajské kolo (mistrovství Středočeského kraje) se uskuteční v neděli 11.5.2008 v Dobřichovicích (pořadatel Sokol Dobřichovice). Svoji účast nahlašte na e-mailovou adresu stc-vol@seznam.cz. Soupisku vytvořenou dle propozic Vám potvrdí STK středočeského KVS. Uzávěrka přihlášek pro účast v krajském kole je 6.5.2008.
(Finále mistrovství ČR se uskuteční 14. a 15.6.2008 v Chvaleticích.)

KP II. třídy žen - skupina A 2. dubna 2008

STK vzala na vědomí dohodu družstev o předehrání utkání 18. kola č. 174 a 179 Sokol Dobřichovice C – SPP Odolena Voda dne 25.5.2008.

KP I. třídy žen 2. dubna 2008

Družstvo VK Tuchlovice se nedostavilo k utkáním 17. kola č. 164 a 169 do Příbrami. Utkání jsou kontumována ve prospěch soupeře. VK Tuchlovice uhradí za nedostavení se k utkáním pokutu ve výši 400 Kč.

KP juniorek 2. dubna 2008

Vzhledem k reorganizaci republikových soutěží se kvalifikace o postup do 1. ligy juniorek nekoná a ze Středočeského kraje postupují do 1. ligy juniorek přímo 2 družstva.

KP juniorů 2. dubna 2008

Vzhledem k reorganizaci republikových soutěží se kvalifikace o postup do 1. ligy juniorů nekoná a ze Středočeského kraje postupují do 1. ligy juniorů přímo 3 družstva.

KP kadetek 2. dubna 2008

Vzhledem k reorganizaci republikových soutěží se kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek nekoná a ze Středočeského kraje postupují do 1. ligy kadetek přímo 2 družstva.

KP kadetek 2. dubna 2008

STK rozhodla o vyloučení družstva Sokol Roztoky ze soutěže za nedostavení se k turnajům soutěže kadetek. Sokol Roztoky uhradí pokutu ve výši 1000 Kč za nedokončení soutěže. Utkání družstva z 1. poloviny soutěže se započítávají, utkání z 2. poloviny soutěže se kontumují ve prospěch soupeřů.

KP starších žákyň 2. dubna 2008

Družstvo VK Karbo Benátky n. Jiz. se nedostavilo k 3. turnaji 2. výkonnostní skupiny do Kolína. Všechna utkání družstva jsou kontumována ve prospěch soupeřů. Družstvo obsadí v tomto turnaji poslední páté místo v této skupině a STK rozhodla, že do celkového hodnocení zimní části získá body dle tohoto umístění (6 bodů). Družstvo bude v soutěži žákyň pokračovat v jarní části. VK Karbo Benátky n. Jiz. uhradí za nedostavení se k turnaji pokutu ve výši 100 Kč.

KP starších žákyň 2. dubna 2008

Vítězem krajského přeboru starších žákyň a přeborníkem Středočeského kraje se stalo družstvo Baník Příbram A. Blahopřejeme !!! Do 1. části Přeboru ČR žákyň, která se uskuteční ve dnech 11.-13.4.2008, postupují první dvě družstva soutěže, Baník Příbram A a VK Benešovská 1. volejbalová A.

Přspěvek na mládež 26. března 2008

Výbor Středočeského KVS rozhodl na svém zasedání, že jednotlivé oddíly Středočeského kraje obdrží za každé družstvo mládeže, které dokončí letošní středočeský krajský přebor řádně bez kontumace, příspěvek ve výši 1000 Kč.

KP 2. třídy mužů, skupina A 5. března 2008

STK kontumuje nesehraná utkání 6. kola č. 43 a 47 SPP Odolena Voda – Sokol Brandýs n. Lab. ve prospěch družstva Sokol Brandýs n. Lab.

KP juniorek 5. března 2008

STK ukládá sehrát odložená utkání 5. kola č. 30 VK Benešovská B – VK Karbo Benátky n. Jiz. a č. 32 VK Karbo Benátky n. Jiz. – Jiskra Zruč n. Sáz. do 29.3.2008.

KP kadetek 5. března 2008

STK schválila na základě žádosti Sokola Řevnice a souhlasu soupeřů odložení turnaje 9. kola v Kolíně (č. utk. 79-82) na náhradní termín dne 6.4.2008.

KP I. třídy žen 5. března 2008

STK schválila odložení utkání 16. kola č. 153 a 158 EMĚ Mělník – Baník Příbram na náhradní termín 5.4.2008.

KP starších žákyň - 3. výkonnostní skupina 13. února 2008

Pořadatelem 3. turnaje 3. výkonnostní skupiny KP starších žákyň - zimní část je Sokol Komárov. Účastníci : VK Benešovská 1. volejbalová B, Jiskra Zruč n. Sáz. - ml.ž., VK Kladno, Loko Zdice a Sokol Komárov.
Pozor : Turnaj se uskuteční dne 24.2.2008.

KP starších žákyň - 2. výkonnostní skupina 13. února 2008

Pořadatelem 3. turnaje 2. výkonnostní skupiny KP starších žákyň - zimní část dne 16.3.2008 je Agro Kolín. Učastníci : VK Tuchlovice, VK Karbo Benátky n. Jiz., VK Rakovník, Kaučuk Kralupy n. Vlt. - ml.ž. a Agro Kolín.

KP starších žákyň - 3. výkonnostní skupina 8. ledna 2008

Pořadatelem 2. turnaje 3. výkonnostní skupiny KP starších žákyň- zimní část dne 27.1.2008 je Jiskra Zruč nad Sázavou. Účastníci : Agro Kolín, Jiskra Zruč n. Sáz. - ml.ž., Sokol Komárov, Loko Zdice, VK Kladno.
Pořadatel 3. turnaje dne 16.3.2008 bude potvrzen po skončení 2. turnaje.

KP starších žákyň - 2. výkonnostní skupina 8. ledna 2008

Pořadatelem 2. turnaje 2. výkonnostní skupiny KP starších žákyň- zimní část dne 27.1.2008 je VK Rakovník. Učastníci : VK Tuchlovice, VK Karbo Benátky n. Jiz., VK Rakovník, VK Benešovská 1. volejbalová B a Kaučuk Kralupy n. Vlt. - ml.ž..
Pořadatel 3. turnaje dne 16.3.2008 bude potvrzen po skončení 2. turnaje.

Licenční karty 8. ledna 2008

Licenční karty pro jednotlivé oddíly ze Středočeského kraje jsou připraveny u sekretáře Středočeského krajského volejbalového svazu paní Jarmily Slukové. Oddíly, které dosud tyto karty neobdržely, si je mohou vyzvednout po domluvě s paní Slukovou, tel. 731 516 028.
Licenční karty jsou určeny pro ty, kteří uhradili licenční příspěvek, a tyto karty umožňují slevy při nákupech u vybraných organizací. (Podrobnosti viz internetové stránky ČVS - www.cvf.cz).
Pokud balík licenčních karet pro Váš oddíl nebude obsahovat kartu některého z Vašich platících členů, pak
a) uhradil tento člen licenční příspěvek později a obdrží licenční kartu v pozdějším termínu, nebo
b) není na ČVS zaregistrován za Váš oddíl (funkcionáři, rozhodčí, trenéři) a obdrží kartu indiividuálně, nebo
c) došlo k chybě v distribuci z ČVS, pak nahlašte konkrétní jména na e-mailovou adresu stc-vol@seznam.cz.
Pokud je některý hráč na hostování, měl by održet licenční kartu ve svém mateřském oddíle.
K bodu b) : Podle řádu ČVS by měl být každý člen ČVS zaregistrován za nějaký volejbalový oddíl (klub apod.). Pokud toto někteří funkcionáři, rozhodčí nebo trenéři nesplňují, ať se, prosím, zaregistrují za příslušný oddíl na ČVS na registračním místě u pana Špiříka. Předejdou tím možným budoucím komplikacím.

KP starších žákyň - finálová skupina 8. ledna 2008

6. kolo finálové skupiny starších žákyň bylo odloženo z 16.3.2008 na náhradní termín dne 30.3.2008. Důvodem je termínová kolize s krajským přeborem kadetek a Českým pohárem žákyň.

KP juniorek 8. ledna 2008

Turnaj 7. kola juniorek dne 27.1.2008 se místo v Berouně uskuteční od 10 hodin v Kladně (pořadatel VK Kladno). Po odhlášení družstva Lokomotivy Beroun se odehrají pouze 2 utkání v pořadí : Rakovník - Příbram, Příbram - Kladno.

KP starších žákyň - 2. výkonnostní skupina 3. prosince 2007

Pořadatelem prvního turnaje 2. výkonnostní skupiny zimní části KP starších žákyň dne 9.12.2007 je dle rozlosování oddíl VK Tuchlovice. Turnaj se uskuteční v náhradních prostorách ve sportovní hale v Novém Strašecí. K dispozici jsou dvě hřiště. Turnaj začíná v 10 hodin. Učastníci : VK Tuchlovice, VK Karbo Benátky n. Jiz., VK DDM Rakovník, Agro Kolín, VK Benešovská 1. volejbalová B.

Školení trenérů 26. listopadu 2007

Vážení sportovní přátelé, oznamujeme Vám, že školení trenérů 3. třídy volejbalu se bude opět konat v 1. čtvrtletí roku 2008.
V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku, která bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození a kontaktní telefon na níže uvedenou adresu do konce roku 2007. Podrobnosti a pokyny týkající se školení budou potom zaslány přímo přihlášeným zájemcům.
V případě, že máte také zájem o vyškolení rozhodčích 3. třídy, uveďte stejným způsobem i tyto zájemce s poznámkou, že se jedná o rozhodčí. Jejich přihláška bude předána komisi rozhodčích a v případě zájmu alespoň deseti osob bude i pro ně uspořádáno školení.
Dana Pourová, předsedkyně TMK.
Adresa pro přihlášky :
Dana Pourová, Slunečná 830, Hořovice, 268 01
tel. 311 512 071, tm 606 169 751, e-mail: pourovad@seznam.cz

KP juniorek 14. října 2007

Ze soutěže juniorek se odhlásilo družstvo TJ Lokomotiva Beroun. Dochází proto k úpravě rozlosování. Protože došlo k odhlášení družstva ještě před polovinou soutěže, nezapočítávají se do tabulky dosud uskutečněná utkání tohoto družstva. Neuskutečněná utkání se ruší. Některé turnaje byly zrušeny a utkání přesunuta.

KP starších žákyň - 3. výkonnostní skupina 10. října 2007

Turnaje 3. výkonnostní skupiny se uskuteční 9.12.2007 v Komárově, 27.1.2008 ve Zruči n. Sáz. a 16.3.2008 v Kralupech n. Vlt. Účastníci 1. turnaje : VK Kladno, Loko Zdice, Sokol Komárov, Kaučuk Kralupy n. Vlt. - ml. žákyně, Jiskra Zruč n. Sáz. - ml. žákyně. Družstvo, které se umístí na prvním místě v prvním turnaji, postupuje pro druhý turnaj do 2. výkonnostní skupiny. Družstvo, které se umístí na prvním místě v druhém turnaji, postupuje pro třetí turnaj do 2. výkonnostní skupiny. Pokud některá z uvedených pořadatelů 2. a 3. turnaje postoupí pro příslušný turnaj do 2. výkonnostní skupiny, bude pořadatelem turnaje 3. výkonnostní skupiny některé z dalších družstev. Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 10 utkání.

KP starších žákyň - 2. výkonnostní skupina 10. října 2007

Turnaje 2. výkonnostní skupiny se uskuteční 9.12.2007 v Tuchlovicích, 27.1.2008 v Rakovníku a 16.3.2008 v Kolíně. Účastníci 1. turnaje : VK Tuchlovice, VK Karbo Benátky n. Jiz., VK DDM Rakovník, Agro Kolín, VK Benešovská 1. volejbalová B. Družstvo, které se umístí na posledním 5. místě v prvním turnaji, sestupuje pro druhý turnaj do 3. výkonnostní skupiny. Družstvo, které se umístí na posledním 5. místě v druhém turnaji, sestupuje pro třetí turnaj do 3. výkonnostní skupiny. Pokud některá z uvedených pořadatelů 2. a 3. turnaje sestoupí pro příslušný turnaj do 3. výkonnostní skupiny, bude pořadatelem turnaje 2. výkonnostní skupiny některé z dalších družstev. Na každém turnaji se družstva utkají každý s každým na 2 vítězné sety, tj. na každém turnaji bude sehráno 10 utkání.

KP starších žákyň - finálová skupina 10. října 2007

Pořadatelé a účastníci turnajů finálové skupiny (tučně je zobrazen pořadatel a v závorce jsou další 3 účastníci turnaje):
1. kolo : 25.11.2007
Jiskra Zruč n. Sáz. (VK Benešovská A, Baník Příbram B, Baník Příbram A),
Neratovice (Sokol Vlašim, EMĚ Mělník, Kaučuk Kralupy n. Vlt.)
2. kolo :9.12.2007
Sokol Vlašim (Neratovice, Baník Příbram A, Baník Příbram B),
Kaučuk Kralupy n. Vlt. (EMĚ Mělník, VK Benešovská A, Jiskra Zruč n. Sáz.)
3. kolo : 20.1.2008
VK Benešovská A (Jiskra Zruč n. Sáz., Neratovice, Sokol Vlašim),
Baník Příbram A (Baník Příbram B, Kaučuk Kralupy n. Vlt., EMĚ Mělník)
4. kolo : 27.1.2008
EMĚ Mělník (Kaučuk Kralupy n. Vlt., Jiskra Zruč n. Sáz., VK Benešovská A),
Baník Příbram B (Baník Příbram A, Sokol Vlašim, Neratovice)
5. kolo : 24.2.2008
VK Benešovská A (Jiskra Zruč n. Sáz., Sokol Vlašim, Neratovice),
EMĚ Mělník (Kaučuk Kralupy n. Vlt., Baník Příbram B, Baník Příbram A)
6. kolo : 16.3.2008
Neratovice (Sokol Vlašim, Kaučuk Kralupy n. Vlt., EMĚ Mělník),
Baník Příbram A (Baník Příbram B, Jiskra Zruč n. Sáz., VK Benešovská A).
Hraje se na 3 vítězné sety.
V prvních čtyřech kolech se v každém turnaji uskuteční 5 utkání; v 5. a v 6. kole 4 utkání.

KP I. třídy žen 21. září 2007

Výbor Středočeského krajského volejbalového svazu (stejně jako STK ČVS) schválil výměnu soutěže mezi družstvy žen VK Kladno A a TJ Baník Příbram. Družstvo VK Kladno A bude startovat v 2. lize a družstvo TJ Baník Příbram ve středočeském krajském přeboru I. třídy (viz upravené rozlosování).

KP I. třdy mužů 17. září 2007

Na volné místo v soutěži krajského přeboru I. třídy mužů bylo dodatečně přijato družstvo Sokol Všechlapy. Upravené rozlosování viz Krajský přebor I. třídy mužů.

KP starších žákyň 3. září 2007

Do soutěže starších žákyň bylo dodatečně zařazeno družstvo Sokola Vlašim. V podzimní části dochází k následující úpravě rozlosování. Družstvo Vlašimi se zúčastní všech turnajů, kde jsou 3 účastníci, tj. 9. září v Mělníku, 16. září v Příbrami, 23. září v Kralupech, 30. září ve Zruči a 7. října v Neratovicích . Na každém turnaji se tedy uskuteční 6 utkání a kromě Zruče, kde je k dispozici jen jedno hřiště, se bude hrát na dvou kurtech. Rozhodčí budou dodelegováni. V případě postupů pro zimní část dochází jen k drobné úpravě, tj. poslední 3 družstva na (14 až 16. místě) budou zařazena do 3. výkonnostní skupiny zimní části, která bude doplněna o 2 družstva mladších žákyň.

[Posledních 10]