↓ k navigaci

Rozhodčí

Za každé odřízené utkání náleží rozhodčímu odměna ve výši 150 Kč. Dále cestovné ve výši 4,40 Kč/km (v místě bydliště 65 Kč) a stravné 91 Kč (v místě bydliště rozhodčímu nenáleží).

Rozhodčím náležitosti vyplácí na místě pořadatel.

Náklady na rozhodčí uhradí následně pořadateli Středočeský KVS na základě faktury zaslané hospodářce KVS paní Gabriele Staré na adresu gstara@tiscali.cz.