↓ k navigaci

Hlášení výsledků

Pořadatel turnaje je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení turnaje (ještě týž den – nahlášení výsledků další den již nebude možné!!!) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 724 234 234 ve tvaru:
SOUTĚŽ  ZÁPAS  VÝSLEDEK  MÍČE     (oddělené jednou mezerou)
nebo zapsat přímo do VIS.

Názvy soutěží (SOUTĚŽ, v SMS zprávě může být uvedeno bez pomlček):

JuniořiST-JRI-J
 
Juniorky
skupina A:ST-JKY-JA
skupina B:ST-JKY-JB
 
skupina A:ST-KTI-JA
skupina B:ST-KTI-JB
 
Kadetky
skupina A:ST-KKY-JA
skupina B:ST-KKY-JB
skupina C:ST-KKY-JC
 
Starší žáciST-ZCI-J
 
Starší žákyně
skupina A:ST-ZKY-JA
skupina B:ST-ZKY-JB
skupina C:ST-ZKY-JC
skupina D:ST-ZKY-JD
 
Mladší žáciST-ZCIMI-1J
 
Mladší žákyně
skupina A:ST-ZKYM-JA
skupina B:ST-ZKYM-JB
skupina C:ST-ZKYM-JC
skupina D:ST-ZKYM-JD

Příklad

STKKYJA 5 2:1 (15,-21,8)

Zápisy z utkání

O každém utkání se podle čl. 21 SŘV pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu. Pořadatel je povinen uložit do VIS naskenovanou kopii zápisu nejpozději první pracovní den po konání turnaje.