↓ k navigaci

Epidemická opatření

Pořadatelé a účastníci jsou povinní dodržovat aktuální epidemická opatření.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 31.5.2021.

 1. Vedoucí družstva (trenér) předem zkontroluje, že všichni členové družstva (hráči, trenéři atd.) splňují epidemické podmínky účast v soutěži, tj.
  1. prokáží se potvrzením, že absolvovali nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo
  2. prokáží se potvrzením, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo
  3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami absolvovali antigenní test s negativním výsledkem, nebo
  4. doloží, že byli očkováni proti onemocnění covid-19 a
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dnů (ale ne více než 90 dnů, pokud nebyla aplikována druhá dávka), nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  5. doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní.
  Osoby, které nesplní epidemické podmínky dle a) až e), nepřipustí vedoucí družstva (trenér) k účasti v soutěži.
 2. Vedoucí družstva (trenér) předá pořadateli seznam účastníků (hráčů a trenérů). U každého účastníka bude uvedeno kontaktní telefonní číslo. Součástí seznamu bude prohlášení vedoucího (trenéra), že všichni účastníci uvedení na seznamu prokázali, že splňují epidemické podmínky účasti v soutěži (dle 1a až 1e).
 3. Pořadatel zašle všechny seznamy předložené družstvy e-mailem na adresu Středočeského KVS stc-vol@seznam.cz. Na stejnou adresu zašle i obdobný seznam osob zajišťujících pořadatelskou činnost.
 4. STK KVS uchová zaslané seznamy po dobu 30 dnů.

 

Formulář na vytvoření seznamu účastníků